05. 12. 2013.

Govnava lobotomija 2

Znao sam šta me danas čeka. Nekako sam se ipak nadao da bi moglo iskrsnuti da barem dva do tri sata provedem za volanom, pa tek onda sortiranje govana. Znao sam da od toga neće biti ništa, ali nadao sam se.
Od toga nije bilo ništa. Cijeli radni dan, cijeli dugi radni dan, cijeli beskonačni radni dan proveo sam na razvrstavanju prljave posteljine. Taj jedan radni dan na tom radnom mjestu nema kraja. Osjećam kao da su mi prošla dva rođendana dok sam razbacivao beskonačne hrpe posteljine. Kraj se ne nazire. Jedino sitno olakšanje bilo je kad sam pronašao slobodnu utičnicu za radio koji je počeo veselo pjevušiti nedaleko od mene. Čak se vrlo uspješno nadglašavao s bukom.

Moj radni dan. Traka kreće. Odmah izdvajajući ručnike, nekoliko povećih hrpa posteljine stavljam na traku. Kada se traka popuni senzor isključuje motor. Šetam na drugi kraj trake. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Odmah izdvajajući ručnike, nekoliko povećih hrpa posteljine stavljam na traku. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Odmah izdvajajući ručnike, nekoliko povećih hrpa posteljine stavljam na traku. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Odmah izdvajajući ručnike, nekoliko povećih hrpa posteljine stavljam na traku. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Odmah izdvajajući ručnike, nekoliko povećih hrpa posteljine stavljam na traku. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama.

Napokon pauza!!! Navodno pola sata za dolaženje k sebi. Žvakanje jabuke i ispijanje vruće čokolade. Sve na trošak firme! Valjda iskupljenje za muke. Par pošalica na štucavom engleskom sa kolegama. I to je to, dva treptaja okom i pauze nema. Opet onaj MIG 29...

Povratkom na radno mjesto imam što i vidjeti. Zapravo čuti. Zapravo ne čuti. Crko radio. Nema više veselog cvrkutanja. Valjda lobotomija mora biti potpuna.

Traka kreće. Odmah izdvajajući ručnike, nekoliko povećih hrpa posteljine stavljam na traku. Kada se traka popuni senzor isključuje motor. Šetam na drugi kraj trake. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Odmah izdvajajući ručnike, nekoliko povećih hrpa posteljine stavljam na traku. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Odmah izdvajajući ručnike, nekoliko povećih hrpa posteljine stavljam na traku. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Odmah izdvajajući ručnike, nekoliko povećih hrpa posteljine stavljam na traku. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam navlaku za pokrivač i ubacujem je u kolica sa ostalim navlakama za pokrivače. Uzimam plahtu i ubacujem je u kolica sa ostalim plahtama. Uzimam jastučnicu i ubacujem je u kolica sa ostalim jastučnicama. I to bi bilo to što se samog rada tiče.

Kako ništa u životu nije ni crno ni bijelo, tako i ovdje bude nekih svijetlih momenata. Danas sam u hotelskoj posteljini pronašao tange. Sad još samo da pronađem Pepeljugu. Ček malo, jel Pepeljuga probavala tange ili nešto drugo?